Náš tým

Zde naleznete profesní profily fyzioterapeutů, kteří v našem centru pracují.

Mgr. Vít Bábík

- fyzioterapeut, absolvent Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Profesní profil:

 • červen 2007 - bakalářská státní závěrečná zkouška na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a obhájení bakalářské diplomové práce na téma: "Rehabilitace po traumatech měkkých struktur kolenního kloubu s využitím cvičení v biomechanických řetězcích" - udělen titul Bc.

 • leden 2008 - první vycházka s Nordic walking holemi v lázních Jeseník.

 • září 2008 - 2 týdenní kurz Vojtovy metody A - v rámci magisterského studia, pracoviště RL Corpus Olomouc (nepracuji s touto metodou).

 • říjen 2008-duben 2009 - stáže v OLU Jevíčko (3 týdny), Lázně Slatinice (3 týdny), FN Olomouc (3 týdny), Hamzova odborná léčebna Luže (Košumberk, 3 týdny).

 • červen 2009 + září 2009 - magisterská státní závěrečná zkouška na téže fakultě (FTK UP), obhajoba magisterské diplomové práce na téma: "Sledování změn svalové síly izometrické kotrakce m. quadricipitis femoris u profesionálních fotbalistů" (více než rok trvající výzkum prováděný na "A" mužstvu SK Sigma Olomouc) - udělen titul Mgr.

 • říjen 2009 - doposud - zaměstnán jako fyzioterapeut v Rehabilitačním centru Konice s.r.o., Konice.

 • 15.4. 2010 - konference "Fyzioterapie aspektem vývojové kineziologie", Ostrava.

 • 18.-19.6 2010 - III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc.

 • 14.-15.10 2010 - kurz  "Sportovní fyzioterapie a trénink I - NZZ Rehaspring, Čelákovice.

 • 10.5. 2011 - konference "Degenerativní nemoci a úrazy pohybového aparátu", FN Brno.

 • 14.5. 2011 - kurz cvičení s Flexi-barem "Flexi-bar BASIC", AC Brno.

 • 30.9.-2.10. 2011 - kurz "Taping - prevence poruch pohybového aparátu", NZZ Flandera, Praha.

 • 25. - 27.11. 2011 - kurz Kineziotaping - terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, školitel: Mgr. Marika Bajerová.

 • 19.2. 2012 - navazující kurz cvičení s Flexi-barem "Flexi-bar ADVANCED",  AC Brno.

 • 22.-23.6. 2012 - IV. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerziry Palackého v Olomouci, Olomouc.

 • 4.11. 2012 - kurz cvičení s Xco trainer, AC Brno.

 • září 2012 - 2015 - Sportovní fyzioterapeut České ženské lakrosové reprezentace - účast na mezinárodních turnajích, U19 mistrovství světa 2015.                          

 • duben 2013 - listopad 2013 -  Neurofyziologický koncept PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) - Kabatova metoda - kurz byl certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR, lektor: Bc. Marcela Sekyrová.

 • 16.5. 2014 - Nordic walking (severská chůze) - jednodenní základní kurz, NCO NZO Brno.

 • 8.11. 2014 - Nordic walking základní kurz v Nordic Sports, Brno.

 • březen - květen 2015 - Instruktorský kurz Nordic Walking 2015, certifikovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - originální od zakladatelů NW z Finska. Nejdéle trvající kurz NW na světě.

 • říjen 2015 - doposud - lektorská činnost v rámci Nordic Walking - pořádání kurzů pro lékaře a fyzioterapeuty; přednášky o Nordic Walking.

 • květen 2015 - listopad 2015 - Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému - NCO NZO Brno, kurz certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví České republiky, lektor: PhDr. Miroslav Dobeš.

 

Marcela Čujanová

- odborný fyzioterapeut 

 • 2016 - atestační zkouška v oboru Aplikovaná fyzioterapie

 

Další vzdělání a kurzy:

 • 2015 - kurz certifikovaný MZ ČR - Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie)

 • 2015 - Kurz SM systém - část I. a II.

 • 2015 - Aktivace hlubokého stabilizačního systému a nácvik centrace kloubů s využitím moderních fitness pomůcek

 • 2016 - Ramenní a kolenní kloub - diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů

 

 

 

 

Mgr. Markéta Karásková

- fyzioterapeut, absolventka Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

 • 2008-2011 - Univerzita Palackého v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd, obor: Fyzioterapie – bakalářské studium, ukončen státní závěrečnou zkouškou, udělěn titul Bc.

 • 2011-2013 - Univerzita Palackého v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd, obor: Fyzioterapie – navazující magisterské studium, ukončen státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.                                 

 • 2014 – vydáno Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut.

    

 

 

Praxe    

 •    Během studia fyzioterapie – jednotlivá oddělení FN Olomouc, Spinální jednotka – FN Brno, Lázně Slatinice, Nemocnice Prostějov
 •    2012/2013 – Brigádně jako Masérka v Regeneračním centru Maobi v Olomouci    
 •    2013- doposud – Rehabilitační centrum Konice s.r.o.

 

     Kurzy                            

 • 2005 – Absolvování kurzu – Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví - Jana Knittlová, Olomouc, 14.12.2005
 •  2012 – HOMEOPATIE při aktivní a pasivní rehabilitaci (se zaměřením také na gynekologii a porodnictví) - Mgr. Radana Poděbradská, PhD.
 •  2013 – Kurz Vojtovy metody pro vysoké školy A – v rámci magisterského studia, RL Corpus Olomouc, leden 2013
 •  2015 – Kurz Nordic Walking pro fyzioterapeuty, Mgr. Vít Bábík, Konice, 3.10.2015
 •  2015 – Aktivace hlubokého stabilizačního systému a nácvik centrace kloubů s využitím moderních fitness pomůcek, Mgr. Kateřina Honová, Rajhrad,    12.12.2015
 •  2016 – Syndrom bolestivého ramene, doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., Brno, 13.3.2016
 •  2016 – Terapeutické využití kineziologických tejpů, Petr Maroušek, DiS., PT, CTI, Praha, 10.4.2016
 •  2016 – Ramenní a kolenní kloub – diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stav, Mgr. Kateřina Honová, Rajhrad, 17.9.2016

 

     Konference          

 • 2011 – „Povrchová elektromyografie a možnosti jejího využití v klinické praxi“, Česká kineziologická společnost – PhDr.David Smékal, Ph.D., Olomouc, 21.10.2011
 • 2013 – Bazální stimulace v praxi – Mgr. Marie Jouklová, Nemocnice Prostějov, 24.4.2013

 

    Naše centrum spolupracuje i s externisty - především rehabilitačním lékařem MUDr. Václavem Meluzínem. Dále s odborníky oborů neurologie - MUDr. Gabrlík, ortopedie - MUDr. Vrba, chirurgie a traumatologie atd.